Atlas Bonder

ATLAS BONDER – 25kg

Cena £10 – 25kg

Kod 10124

Atlas Bonder – klej do płyt gipsowo-kartonowych

Najważniejsze cechy

 • bardzo dobra przyczepność do podłoża i powierzchni płyt g-k
 • wysoka plastyczność podczas przyklejania płyty
 • optymalny czas obróbki
 • wysoka wytrzymałość połączenia
 • wysoka wytrzymałość połączenia
 • grubość warstwy 5 – 20 mm

Dostępne opakowania: worki papierowe 25 kg.

Główne parametry

 • min. / max. grubość warstwy: 5 mm / 20 mm
 • wytrzymałość na zginanie ≥ 2,5 MPa
 • wytrzymałość na ściskanie ≥ 6,0 MPa
 • temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5 °C do +30 °C
 • wilgotność w pomieszczeniu w trakcie prac oraz w podczas użytkowania: do 70%
 • czas gotowości do pracy: ok. 45 minut
 • czas otwarty pracy: ok. 15 minut

Zużycie

 • Średnio zużywa się ok. 2,5 – 5,0 kg kleju/ 1 m2 płyty gipsowo-kartonowej. Zużycie zależy od równości podłoża i stosowanej metody klejenia płyt.